Tours Conditions
Klantvoorwaarden begeleide routes

 • De instructies van de gids dienen worden opgevolgd.
 • In geen geval in het toegestaan om de begeleider in te halen tijdens de tour.
 • Alle verkeersregels moeten gedurende de gehele rondleiding worden gerespecteerd en nageleefd.
 • Het is verboden om fietsgedrag te vertonen dat andere weggebruikers of medefietsers in gevaar kunnen brengen.
 • Indien er geen gehoor wordt gegeven aan bovenstaande regels, kan dit leiden tot het beëindigen van de tour.
 • Het gebruik van een fietshelm is verplicht.
 • Klanten wordt geadviseerd om voor de activiteit sportkleding en -schoenen te dragen.
 • De deelnemers moeten over minimale kennis over en het gebruik van de fiets beschikken tijdens deze tours.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.
 • Wanneer één van de deelnemers niet verder kan met de tour door onvoorziene omstandigheden, dan bestaat er een mogelijkheid om de tour te beëindigen.
 • Ibiza Bike Tours heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
Wilt u meer weten over onze diensten? Contact hier